Tartu-Petseri raudtee ehitus 1928-1931

1928. vastuvõetud "Raudteevõrgu arendamise seadus" nägi ette aastatel 1928-1932 laiarööpalise Tartu-Petseri raudtee ehitamise.
Sihiajamist teostati teedeinseneri Vassili Nemirovitš-Dantšenko juhtimisel, ehitama hakkas Taani firma OU "Höjgaard & Schultz". 10. jaanuaril 1929 avas riigivanem August Rei Ülenurmel ehitustööd. Majanduskriisi tingimustes kujunes raudteeehitus oluliseks majanduspoliitiliseks ettevõtmiseks.
Osaline liiklus algas raudteel juba 1931. aasta mais, lõplikult avati 88 km pikkune raudtee 31. oktoobril 1931.

Lisainfo: Vikipeedia

Põlva Talurahvamuuseum, 2012
© Põlva Talurahvamuuseum, 2012
© Ennistuskoda KANUT, 2012